لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان در صدد سرکوبی نشرات ضد مقدسات در رسانه های اجتماعی


پاکستان روز پنجشنبه از شرکت های فیس بوک و تویتر برای شناسائی پاکستانی های مظنون به توهین به مقدسات که منتج به تعقیب و پیگرد قانونی واسترداد مجرمین به آنکشور گردد ، تقاضای کمک کرده است.

تحت قوانین پاکستان در مورد توهین به مقدسات، هرگاه کسی به اهانت به اسلام ویا پیغمبر اسلام مقصرشناخته شود ، به اعدام محکوم میگردد.

چودری نثارعلی خان وزیرداخلۀ پاکستان گفت، یک مقام سفارت پاکستان در واشنگتن با این دو شرکت رسانۀ های اجتماعی تماس گرفته است تا پاکستانی های مظنون، چه در داخل ویا هم در خارج از آنکشور را شناسایی نماید که درین اواخر مطالب خلاف اسلام را به نشر رسانیده اند.

وی گفت که مقامات پاکستانی تا کنون یازده نفر را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی برای بازجوئی شناسائی کرده اند ودرپی استراد سایر متهمین به پاکستان اند که در خارج از آنکشور بسر میبرند.

رسانۀ اجتماعی فیسبوک گفته است آن شرکت تقاضای حکومت پاکستان را "با حفظ حقوق و محرمیت کاربران" بدقت مورد غور قرار خواهد داد. فسیبوک دریک بیانیه یی که انتشار داده گفته است که معلومات در مورد صاحبان صفحات فسیبوک تنها مطابق " شرایط خدمات و مطابق قوانین داده میشود". این مقررات و شرایط همه ساله انتشار میابد.

تویتر تاکنون در مورد تقاضای پاکستان عکس العملی نشان نداده است.

گزارش: اسوشیتد پرس

XS
SM
MD
LG