لینک های دسترسی

Breaking News

قطع صدها هزار حساب کار بران تویتر بدلیل ترویج دهشت افگنی


شرکت انترنی تویتر بیش از ۳۷۶ هزار حساب کاربران تویتر را که دهشت افگنی را ترویج مینمودند، در نیمۀ دوم سال ۲۰۱۶ بحالت تعلیق درآورده است.

شرکت انترنتی تویتر در آخرین گزارش خود گفته است هفتاد و چهار فیصد آن حسابات توسط مالکین برنامه های کمپیوتری قطع شده است. گفته شده این برنامه کمپیوتری یک حساب مرتبط به دهشت افگنی را از طریق رفتار و سلوک آن مشخص میسازد نه بخاطر آنچه پست مینماید و میگوید آن حساب "رفتار جداگانه" ای دارد.


تویتر میگوید دو فیصد ازین حسابات بدرخواست حکومات مختلف قید گریده است. به تعلیق درآوردن مجموعی حسابات در سال ۲۰۱۶ سه برابر حساباتی است که در سال ۲۰۱۵ بحالت تعلیق در آمده است.


شرکت انترنتی تویتر میگوید از تاریخ اول اگست سال ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسمیر همان سال ۶۳۶،۲۸۰ حساب را بحالت تعلیق در آمورده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دیگر رسانه های انترنتی مثل فیسبوک و گوگل در بررسی شان برای حذف محتویات ناپسنذ از صفحات شان با مشکال مواجه میباشند.

XS
SM
MD
LG