لینک های دسترسی

Breaking News

ثبت نام رای دهنده گان در قوای مسلح و محابس


کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به زودی مرحله جدید ثبت نام رای دهنده گان وتعیین مراکز رای دهی را در قوای مسلح، زندان ها و شفاخانه ها ، شروع می کند تا مطابق احکام قانون اساسی و قانون انتخابات هیچ فردی از شهروندان کشور از حق رای دهی محروم نشوند.

همچنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ازین که در 157 ولسوالی ها درکشور هیج زنی به عنوان کاندید احتمالی برای شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نکرده اند اظهار نگرانی نموده می گوید که به زودی یک طرح جدید و جامع دیگری را درین خصوص ارایه خواهد کرد تا این نقیصه مطابق قانون رفع گردد .

مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات از سپری شدن موفقانه مراحل قبلی ثبت نام رای دهنده گان و ثبیت مراکز و محلات رای دهی که از پایتخت و مراکز ولایات شروع ، سپس به مراکز ولسوالی ها و بالاخره به دهات و روستاها خاتمه یافت اطلاع داده می گویند که به زودی مرحله دیگر ثبت نام یعنی ثبت نام منسوبین قوای مسلح و تثبیت مراکز و محلات رای دهی آنان را آغاز می نمایند .

عبدالعزیز ابراهیمی ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روزیکشنبه در گفتگو با رادیو آشنای صدای امریکا در مورد این مرحله جدید ثبت نام اطلاع داده گفت:

" کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی پلانی کار می کند که ثبت نام رای دهی قوای مسلح است ، مطابق تقویم خاص ، و یک پلان کاری خاص ثبت نام رای دهنده گان که در قوای مسلح کار می کنند ( شامل ارودوی ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی می شود ) صورت می گیرد "

آقای ابراهیمی گفت کمیسیون بعداز تکمیل ثبت نام منسوبین سکتور امنیتی کشور مرحله دیگری از ثبت نام را که ثبت نام رای دهنده گان در محابس افغانستان و بعد از آن ، ثبت نام مریضان در شفاخانه ها باشد ؛ نیز شروع خواهد کرد تا هیچ فردی از شهروندان کشور از حق رایدهی محروم نشود .

معاون سخنگوی کمیسیون با اشاره به کمرنگ بودن حضور زنان گفت که پس از ارزیابی مقدماتی اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها معلوم شد که در 157 ولسوالی های کشور هیچ زن ، به عنوان کاندید شوراهای ولسوالی ثبت نام نکرده است و به همین ترتیب در 37 ولسوالی کشورهیچ مرد و زنی به عنوان کاندید ثبت نام نکرده اند که باعث نگرانی کمیسیون می باشد .

معاون سخنگوی کمیسیون ، علاوه کرد ، کمیسیون درین خصوص روی یک پلان کار می کند تا با درنظرداشت مسایل حقوقی و قانونی طرح جدیدی را ارایه نمایند که به اساس آن این نقیصه و کاستی رفع گردد .

نهادهای ناظر انتخاباتی ازین که کمیسیون مرحله ثبت نام منسوبین سکتورهای امنیتی کشور را به عنوان رای دهنده گان شروع کرده است یک گام مثبت تلقی کرده از آن استقبال می نمایند ؛ اما این که در بیشتر از 157 ولسوالی کاندید زن ، وجود ندارد و 37 ولسوالی کشور هم فاقد نامزدهای مرد وزن می باشد باعت نگرانی می باشد.

یوسف رشید ، رییس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در رابطه به این موضوع گفت: " ما ازین که به عنوان یک امر مسلم که در قانون تسجیل است که باید کمیسیون انتخابات زمینه اشتراک محبوسین که از حقوق سیاسی و مدنی محروم نشده باشند و همچنان نیروهای امنیتی و سرباز را مساعد بکنند , استقبال می کنیمو از کمیسیون می خواهیم فرصت رایدهی را فراهم نمایند که حق مسلم شان است ."

آقای رشید ، ازین که در 157 ولسوالی کشور هیچ کاندید زن وجود ندارد و یا در 37 ولسوالی هم هیچ کاندید مرد و یا زن وجود ندارد اظهار نگرانی نموده گفت که کمیسیون باید درین خصوص یک راهکار جدید را جستجو نماید تا میزان مشارکت مردم بالا برود و مشروعیت انتخابات تامین گردد .

کارشناسان مسایل حقوقی ، با توجه به احکام قانون انتخابات افغانستان به این عقیده استند که کمیت اشتراک مردم در انتخابات در قوانین افغانستان مشخص نبوده زیاد ربطی به مشروعیت انتخابات ندارد و قابل نگرانی نیست.

XS
SM
MD
LG