لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون انتخابات افغانستان ده‌ها هزار تذکرۀ جعلی را شناسایی کرد


شناسایی تذکره های جعلی توسط کمیسیون انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخاب افغانستان از شناسایی حدود ۹۰ هزار تذکره جعلی خبرداد که در آنها ستیکرهای ثبت و راجستریشن رایدهندگان نصب شده است.

سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، چهارشنبه (۵ اگست) در یک نشست خبری درکابل گفت که این تذکره ها را در هنگام ثبت معلومات به بانک معلوماتی شناسایی کرده و همه را از سیستم حذف کرده اند.

سید ابراهیم سادات ، مسوول بخش تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات، در این نشست خبری به شرح چگونگی شناسایی این تذکره ها پرداخت و گفت "سیستم ما در جریان ثبت و درج است و در هر نیم ساعت ۱۰ هزار نام اضافه می شود و در حدود ۸۷ هزار ریکارد تکراری در سیستم شناسایی شده است."

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفت "شاید موارد مشکوک و ناقض دیگر، که دقت بیشتر کار دارد، تا پایان روند تفکیک تذکره ها شناسایی شده و از سیستم بیرون خواهد شد."

آقای هاشمی در مورد ۶۰ جلد کتاب گم شدۀ ثبت و راجستریشن کمیسیون نیز اطمینان داد و گفت که شماره های ستیکر و سایر ارقام آن از سیستم خارج شده و هیچ کسی نمی تواند از مواد این کتاب های گم شده در روزهای انتخابات استفاده کند.

روند ثبت و شامل ساختن ریکارد ها به سیستم مرکزی معلومات یا دیتابیس مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان ارزیابی مراحل مختلف انتخابات اکنون جریان دارد و بنا بر ادعای مسوولان این کمیسیون "هر کمی و کاستی، اشتباه و تخلف" یادداشت می شود.

تا کنون، به گفتۀ عبدالعزیز ابراهیمی ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اطلاعات ۶.۲ میلیون ستیکر وارد سیستم کمیسیون شده و هر روز ۲۰۰ الی ۳۵۰ هزار ریکارد جدید وارد سیستم می شود.

آقای ابراهیمی به صدای امریکا گفت "در این جریان، کمیسیون ستیکرهای تکراری، تذکره های جعلی، زیر سن و ستیکر های مشکوک را شناسایی می کند و روز آخر شمار دقیق آن معلوم خواهد شد."

تلاش کمیسیون انتخابات در راستای تامین شفافیت دقیق زمانی آغاز شده است که ایتلاف سیاسی به نام "ایتلاف بزرگ ملی افغانستان" شنبه گذشته به افشاگری پرداخت و هزاران تذکره جعلی را که در آن ستیکر نصب شده بود به رسانه ها نشان داد.

این ایتلاف بزرگ که متشکل از ۳۵ حزب و جریان سیاسی می باشد، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را به مهندسی انتخابات رو در راه در افغانستان، متهم کرد.

در واکنش به این افشاگری ها، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز ایتلاف بزرگ ملی افغانستان را به مغشوش کردن اذهان عامه و تخریب کردن روند ملی انتخابات متهم کرده است.

XS
SM
MD
LG