لینک های دسترسی

Breaking News

عبادتگاه مشترک مسلمانان و هندوها در پاکستان


در اینجا مسلمانان و هندو ها مشترکاً عبادت می کنند.

دهشت افگنان در اين اواخر حملات زیادی را بر مراکز مذهبی و عبادتگاه ها در پاکستان انجام داده اند. سال گذشته، تنها در یک حمله بر یک عبادتگاه در ایالت سند، بیش از ۸۰ نفر کشته شد.

اما اکنون پیروان ادیان مختلف دست به دست هم داده تا از یک عبادتگاه ویژه که در آن هم مسلمانان و هم هندو ها، عبادت می کنند، محافظت کنند.

حدود ۹۶ در صد جمعیت پاکستان، مسلمان است. در آن کشور هزاران مسجد وجود دارد، اما در مقایسه با این همه مساجد در پاکستان، شمار معبد هندو ها و کلیسای مسیحیان بسیار اندک است.

با این همه، یک معبد در ایالت سند پاکستان از ویژگی خاصی برخوردار است. معبد اودیرو لال قدامت چندین صد ساله دارد و در آن هم مسلمانان و هم هندو ها عبادت می کنند.

محمد ابراهیم، ملا امام مسجد اودیرو لال است می گوید"یک مسجد، متصل این معبد است. یک معبد هندو ها نیز در اینجا موقعیت دارد. دین ما مسلمانان برای ما امر می کند تا به دیگران ضرر نرسانیم و نخست عقاید و دین دیگران و سپس از خود را حفاظت کنیم."

آقای ابراهیم علاوه می کند "ما این اصل دین اسلام را پیروی می کنیم. ما مطابق اوامر دین خود عبادت می کنیم. در اینجا، هیچ مشکل و هیچ نگرانی بین مسلمانان و هندو ها وجود ندارد."

این معبد به خاطر ارج گذاری به اودیرو لال، یک روحانی مورد احترام مسلمانان و هندو ها به این نام مسمی شده است.

مسلمانان و هندو ها در مورد زندگی اودیرو لال اختلاف نظر دارند، اما با وجود این اختلاف نظر، پیروان هر دو دین به این معبد می آیند و در کنار هم عبادت می کنند.

محمد ابراهیم و بوری چاند اسرانی
محمد ابراهیم و بوری چاند اسرانی

بوری چاند اسرانی، که مجاور معبد هندو های اودیرو لال است می گوید"هندو ها و مسلمانان در اینجا هیچ شکایت و منازعه یی ندارند. آنان مانند براداران اند. صوفی اودیرو لال برای ما آموزش داده که باید مانند برادران در کنار هم زندگی کنیم. پس از هر آذان، ما سرود های مذهبی خود را می خوانیم. ما به یکدیگر احترام می کنیم."

آنانیکه برای بازدید از این معبد می آیند، می گویند که همدیگر پذیری و فرهنگ تحمل که در اینجا در میان مسلمانان و هندو ها وجود دارد، در هیچ جای دیگر دیده نمی شود.

امر خان یکی از این بازدید کنندگان معبد می گوید"شما اگر به یکی از معابد در پاکستان و یا هم در سایر نقاط جهان سر بزنید، نزاع و مناقشه بین افراد را در آنجا می بیند. اما در اینجا از جنگ و دعوا خبری نیست. در اینجا (معبد اودیرو لال) مردم می گویند که تو به عبادت خود کار داشته باش و ما عبادت خود را می کنیم."

تا کنون معابد هندو ها در چندین شهر پاکستان مورد حمله قرار گرفته است، اما مسلمانان بار ها معبد هندو ها را در اویدرو لال در مقابل حملات دهشت افگنان و تندروان محافظت کردند.

محمد ابراهیم، ملا امام مسجد اویدرو لال بر همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان دو دین تاکید می کند.

مجاوران این عبادتگاه مشترک مسلمانان و هندو ها، می خواهند فرهنگ همدیگر پذیری و همزیستی دینی در اینجا ادامه پیدا کند. آنان از حکومت پاکستان خواستار بهبود تدابیر برای تامین امنیت این عبادتگاه می باشند.

محمد ابراهیم، ملا امام مسجد اودیرو لال از کمبود امکانات در این عبادتگاه شکایت کرده می گوید"مسلمانان و هندو ها هر دو به اینجا می آیند. برای آنان باید تسهیلات در اینجا فراهم شود. در اینجا نه تشناب و نه هم وضو خانه وجود دارد. حکومت باید حد اقل به نیازمندی های سیاحان توجه کنند که از نقاط مختلف برای دیدن این مکان تاریخی می آیند."

بازدید کنندگان و سیاحان می گویند که عبادتگاه اودیرو لال، بزرگترین نمونۀ تحمل و همدیگر پذیری میان پیروان ادیان مختلف در جهان است.

XS
SM
MD
LG