لینک های دسترسی

Breaking News

بلخی: بحران مهاجرت در افغانستان مهار شده است


وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان گفته است که در حال حاضر بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار افغان در پنج حوزه در سراسر جهان مهاجر اند و در مدیریت آنها مشکل جدی وجود ندارد.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، روز دوشنبه در مراسم روز جهانی مهاجرت (۱۸ دسامبر) گفت، این وزارت با کشورهای میزبان، مهاجرین افغان را به صورت مشترک مدیریت می‌کنند.

آقای بلخی با اشاره به اخراج مهاجرین از کشورهای اروپایی گفت "در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی می‌شد که ۸۰ هزار نفر از آلمان و تعدادی هم از سایر کشورهای اروپایی دیپورت شوند، بر اساس تفاهم و مدیریت مشترک فقط ۵۸۰ نفر دیپورت شدند، در سال جاری که فعلاً قرار داریم، مجموع کسانی که از کشورهای اروپایی دیپورت شده اند، ۷۵۴ نفر می‌باشد، بنابر این ما توانستیم با این مدیریت مشترک روند مهاجرت به اروپا را کاهش بدهیم و آن وضعیت بحرانی ۲۰۱۵ نباشد و هم مدیریت دیپورتی‌ها را مشترکاً به دست بگیریم".

آقای بلخی، افزود که در سه سال گذشتۀ حکومت وحدت ملی، دو میلیون مهاجر به افغانستان برگشته اند که ۷۰ درصد شان مدارک قانونی ندارند.

آمار وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان می‌دهد که در چند ماه گذشته، ۵۰۰ هزار مهاجر افغان در پاکستان و ۷۰۰ هزار تن دیگر در ایران سند اقامت به دست آورده اند.

بر بنیاد آمار این وزارت، در سه سال گذشته، ۷۰۰ میلیون دالر برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین مصرف شده است.

این وزارت تنها با برگشت مهاجرین مواجه نیست، بلکه مسؤولیت رسیدگی به بیجاشدگان داخلی را نیز به عهده دارد.

ارقامی که در این وزارت ثبت شده است، در سه سال گذشته یک‌ونیم میلیون افغان از محلات اصلی شان به دلیل منازعات مسلحانه و حوادث طبیعی بیجا شده اند که به گفتۀ مقام‌ها در این وزارت، حکومت توانسته است که تنها زمینۀ برگشت ۵۰۰ هزار تن آنان را به محلات اصلی شان فراهم کند.

XS
SM
MD
LG