لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و ملل متحد ۴۳۰ میلیون دالر فراخوانِ کمک داد


برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۴۳۰ میلیون دالر برای رسیدگی به ۲.۸ میلیون افغان نیازمند، فراخوان کمک داده شده است.

حکومت افغانستان و دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) برای کمک‌های بشردوستانه به این کشور، ۴۳۰ میلیون دالر فراخوان کمک داد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان روز دوشنبه هنگام فراخوان این کمک گفت، به همکاری دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۴۳۰ میلیون دالر برای رسیدگی به ۲.۸ میلیون افغان نیازمند، فراخوان کمک داده شده است.

او گفت که سال گذشته ۴۰۰هزار افغان از مناطق اصلی شان بیجا شده اند و ۷۰۰هزار مهاجر افغان از کشورهای مختلف به افغانستان برگشته اند.

آقای عبدالله، افزود، حکومت افغانستان به قوانین و اصول حقوق بشری پابند است و جنگ، بیکاری، فقر و حوادث طبیعی در افغانستان سبب شده است که این کمک را فراخوان بدهد.

رئیس اجرائیه افغانستان با اشاره به کمک‌های سال گذشتۀ جامعۀ جهانی افزود "سال گذشته، سال ۲۰۱۷ اپیلی (درخواستی) که کردیم،۴۱۰ میلیون دالر تعهد شد، حدود ۳۱۷ میلیون دالر انجام شد این تعهدات، که یک رقمی خوبی را در اجرای تعهدات بین‌المللی، در قسمت کمک‌های بشری نشان می‌دهد".

قرار است که این کمک‌های بشری جامعۀ جهانی از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ میلادی صورت گیرد.

همچنان، توبی لینزر، رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفت، این کمک‌ها افغان‌هایی را تحت پوشش قرار خواهد دارد که قربانی جنگ و حوادث طبیعی شده اند.

او افزود "من از دونرهای جهانی می‌خواهد که در کنار ۲.۸ میلیون مردم بایستند که زندگی شان به دلیل جنگ و حوادث طبیعی با مشقت مواجه شده است".

این ستراتیژی کمک‌رسانی افغان‌های نیازمند "طرح پاسخگویی بشری" نام گذاشته شده و قرار است که ۱۵۰ موسسه بین‌المللی و دفاتر سازمان ملل متحد آن را در مناطقی که دسترسی دارند، عملی کنند.

بر اساس ستراتیژی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، وجوه مالی ۴۳۰ میلیون دالر، ۱.۵ میلیون بیجاشدۀ داخلی، ۴۰۰ هزار افغان متأثر از جنگ، ۴۰۰ هزار مهاجر برگشت‌کننده و ۲۰۰هزار شهروندی را که از حوادث طبیعی در افغانستان آسیب دیده اند، تحت پوشش برنامه‌های کمک‌های بشری قرار خواهد داد.

آمار این دفتر نشان می‌دهد که در حال حاضر، ۳.۳ میلیون افغان نیازمند وجود دارند.

XS
SM
MD
LG