لینک های دسترسی

Breaking News

امضای تفاهمنامۀ همکاری‌های تجارتی میان افغانستان و چین


افغانستان و چین تلاش دارند که روابط تجارتی دو کشور بیشتر از پیش گسترش یابد و به همین منظور تفاهمنامه‌ای همکاری میان وزارت صنعت و تجارت افغانستان و اداره تنظیم بازار خلق چین در کابل امضا شد.

کامله صدیقی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، حین امضای این تفاهمنامه گفت که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا روابط تجارتی را با چین افزایش دهد.

او افزود: "هدف اساسی و عمده همکاری‌های دوجانبه بین هر دو کشور است و باخبرشدن از قوانین و مقررات هر دو کشور جهت انکشاف مسایل اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در افغانستان و به خصوص در بخش انکشاف صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افغانستان و انکشاف سکتور خصوص و از طریق تمام فعالیت‌های سکتور خصوصی مساعدساختن زمینۀ کار برای مردم ما و زندگی مرفع است".

تفاهمنامۀ دوجانبه سه بخش عمده اقتصادی را در بر می‌گیرد که شامل همکاری‌های تجارتی، تشبثات کوچک و متوسط و صنایع است.

ژنگ ماو، وزیر اداره دولتی تنظیم بازار خلق چین در این نشست گفت که دو کشور روابط دیرینه با هم دارند و جلسه میان هیأت‌های دو کشور قناعت‌بخش بود.

هیأت‌های دو کشور قبل از امضای تفاهمنامه، روی مسایل تجارتی، ایجاد و تحکیم روابط نزدیک میان وزارت صنعت و تجارت افغانستان و ادارۀ تنظیم بازار آن کشور صحبت کردند.

آقای ماو، افزود: "تحت این چارچوب ما همکاری نزدیکتری خواهیم داشت، ما برای ارتقای همکاری دوجانبه بیشتر تلاش خواهیم کرد و ما هم در مورد همکاری هر دو طرف و مسیریابی صحبت خواهیم کرد".

به گفتۀ وزیر ادارۀ دولتی تنظیم بازار خلق چین، تحت این ابتکار دو کشور برعلاوۀ همکاری بیشتر، می‌توانند بیشتر برای منافع مردم چین و افغانستان کار کنند.

بر اساس آمار وزارت تجارت و صنعت افغانستان، کابل – بیجینگ، سالانه ۱.۱ میلیارد دالر روابط تجاری دارند که بخش اعظم این رقم واردات به افغانستان است.

افغانستان با امضای تفاهمنامه همکاری در تلاش بازاریابی برای قالین، سنگ، زعفران، انار و برخی تولیدات دیگر در چین است.

XS
SM
MD
LG