لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان از جمع پنج فاسدترین دولت‌ جهان بیرون شد


دولت افغانستان در گزارش سال ۲۰۱۸ شاخص فساد که امروز (۲۹ جنوری) از سوی سازمان بین المللی شفافیت نشر شده است، در رده بندی بالاتری قرار گرفته است.

در این گزارش که کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری در ۱۸۰ رده فهرست شده اند، افغانستان با داشتن ۱۶ امتیاز یا پوره کردن ۱۶ شاخص از ۱۰۰ شاخص تعیین شده در ردۀ ۱۷۲ قرار گرفته است.

با اینحال، دولت افغانستان در آسیا پس از کوریای شمالی فاسدترین دولت این قاره گزارش شده است.

افغانستان در یک دهۀ گذشته همواره در قعر فهرست جهانی فساد اداری قرار داشت و تنها سال گذشته یک رده بالاتر از فاسدترین دولت جهان قرار گرفته بود.

دولت سومالیا امسال نیز مانند سال گذشته، فاسدترین دولت جهان عنوان شده و در گزارش سازمان بین المللی شفافیت در ردۀ ۱۸۰ قرار گرفته است.

در همسایگی افغانستان، ترکمنستان در ردۀ ۱۶۱، اوزبیکستان ۱۵۸، تاجیکستان ۱۵۳، ایران ۱۳۸ و پاکستان در ردۀ ۱۱۷ جدول رده بندی ۲۰۱۸ سازمان شفافیت بین المللی از رهگذر فساد اداری قرار گرفته اند.

پاکترین دولت‌ها

دنمارک، نیوزیلند و فنلند به ترتیب سه پاکترین دولت‌ جهان در گزارش ۲۰۱۸ شفافیت بین المللی معرفی شده اند که نشاندهندۀ کمترین میزان فساد اداری در این کشورها می‌باشد.

ایالات متحدۀ امریکا در این گزارش با شش رده رکود در مقایسه با سال ۲۰۱۷، در ردۀ ۲۲ قرار گرفته است.

شفافیت بین المللی - سازمان غیرحکومتی مستقر در آلمان - گفته است که هیچ کشوری در جهان عاری از فساد اداری نیست. با آنهم حد فساد اداری و چگونگی درک شهروندان از موجودیت آن در نقاط مختلف جهان متفاوت است.

سازمان شفافیت بین المللی هر سال فساد اداری موجود در سکتور دولتی کشور های جهان را با مشوره با کارشناسان بررسی و ارزیابی می کند و این کشور ها را بر بنیاد نتایج این بررسی ها از صفر تا ۱۰۰ امتیاز می دهد.

XS
SM
MD
LG