لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمۀ وزیر پیشین مخابرات به تعویق افتاد


محکمه ویژه برای بررسی اتهامات وارده به عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان که روز دوشنبه (۱۱ سرطان)ّ به گونۀ علنی برگزار شده بود، فیصله کرد تا بررسی روی دوسیه آقای وحیدی، ادامه یابد.

این نخسیتن بار است که محکمه ویژه برای محاکمه یک وزیر پیشین کابینه افغانستان برگزار گردیده است.

اتهامات وارده به آقای وحیدی، از سوی معروف ذاکر، عضو هیأت سارنوالی بیان گردید. آقای ذاکر، وزیر مخابرات را به سؤ استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در استخدام افراد به گونۀ غیرقانونی و حیف و میل ده درصد مالیات مشترکین شبکه‌های مخابراتی متهم کرد.

اما این وزیر پیشین کابینه، حاضر نبود که در محکمه در جایگاه متهمین قرار گیرد و تأکید کرد که قربانی است و مقصر اصلی در حیف و میل مالیات مشترکین شبکه‌های مخابراتی اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه افغانستان است.

آقای وحیدی، گفت که مسأله ایجاد سیستم "ریَل تایم" در شبکه‌های مخابراتی از دوسیه وی برداشته شده است، در حالی که وظیفه وی به خاطر همین مسأله به تعلیق درآمده است. او تأکید کرد در صورتی که این مسأله در دوسیه گنجانده نشود، به محکمه بعدی حاضر نخواهد شد.

به گفته آقای وحیدی، اگر مسأله ریل تایم در دوسیه گنجانده شود "بسیاری از حقایق برملا خواهد شد" اما در مورد این حقایق وضاحت نداد.

در واکنش به اظهارات آقای وحیدی وزارت ماليه گفته است که اظهارات آقای وحیدى، وزير اسبق مخابرات و تكنالوژی معلوماتی را با قاطعيت رد مي نمايد.

وزارت مالیه در مورد اظهارات آقای وحیدی نوشته است که این وزارت فقط مکلفیت فراهم نمودن امكانات بودجوى جهت تطبيق سيستم "رَيل تايم" را دارد. وزارت مالیه می افزاید که "به اساس ماده چهارم (طرز العمل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی) که فعلا نافذ می‌باشد، وزارت مخابرات مسؤول محصول و تطبیق کننده میکانیزم های وضع شده خدمات مخابراتي می‌باشد. به اساس ماده پنجم طرز العمل مذکور،‎ ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا (كه فعلاً از وزارت مخابرات جدا گرديده است) وظیفۀ حمایت تخنیکی در تطبیق روند محصول خدمات مخابراتی و حصول گزارشات از شرکت های مخابراتی را به عهده دارد."

بربنیاد این سیستم، پرداخت‌های مشترکین شبکه‌های مخابراتی شفاف خواهد شد.

همچنان علی فرهنگ، وکیل مدافع وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ادعا کرد که در جریان یک سال وزارت آقای وحیدی، ۱۵ هیأت از مراجع مختلف برای بررسی به این وزات آمدند.

به گفته آقای فرهنگ، دلیل این کار اعمال فشار بر آقای وحیدی، برای اطاعت از "خواست‌های غیرقانونی رهبری حکومت" بود.

معروف ذاکر، سارنوال محقق نیز اتهام‌های وارده به آقای وحیدی را با جزئیات بیان کرد.

اما در پایان این جلسه، محمد زمان سنگری، رئیس محکمه امروزی و عضو ستره محکمه افغانستان تصمیم گرفت تا بررسی‌ها ادامه یابد و پس از تکمیل بررسی‌ها، تاریخ برگزاری جلسۀ بعدی را اعلام خواهند کرد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را در ماه جدی ۱۳۹۵ خورشیدی به حالت تعلیق درآورد.

دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان، دلیل این اقدام را تخطی‌های مالی آقای وحیدی، عنوان کرده بود.

XS
SM
MD
LG