لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان آزمایش طبی بکارت را ممنوع کرد


بر اساس یک مقررهء جدید، داکتران نمی توانند در تاسیسات دولتی آزمایشات تثبیت بکارت را انجام دهند.

سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داده است که دولت افغانستان طی یک مقررهء جدید، آزمایش بکارت زنان در تاسیسات صحی دولتی را ممنوع کرده است.

این مقرره در ماه جولای سال روان از سوی وزارت صحت به اجرا گذاشته شده است.

آزمایش بکارت، در بعضی موارد، بخش از تحقیقات جنایی در افغانستان پنداشته می شد و طی آن زنان و دختران مجبور به تثبیت بکارت می شدند. نتایج این آزمایشات، حتی در چگونگی احکام قضایی دوسیه های جنایی، مرتبط دانسته می شد.

فعالین حقوق زنان از دیر مدتی خواستار توقف آزمایشات بکارت بودند و آنرا غیرانسانی، تحقیرآمیز و آزاردهنده می خواندند.​

دیده بان حقوق بشر گفته است که این آزمایشات بیشتر با زور انجام می پذیرد و سبب آزار جنسی زنان، بدنامی خانواده ها و حتی طرد شدن زنان از خانواده و جامعه می شود.

ویدا ساغری یکی از فعالین حقوق زن در کابل می گوید منع آزمایش پرده بکارت می تواند از فشار حقوقی آن بر زنان بکاهد اما به هیچ وجه از فشار سنتی این بحث بر زنان نمی کاهد.

خانم پری اکبر یکی دیگر از فعالین حقوق زنان می گوید که آزمایش پرده بکارت نقض حق انسانی زن و نقض حریم شخصی است. او آزمایش پرده بکارت را تبعیض آمیز می داند، چون مردها مورد این آزمایش قرار نمی گیرند.

سازمان بهداشت جهانی بیان کرده است که آزمایش بکارت اعتبار علمی ندارد و کارکنان صحی هرگز نباید این کار را انجام دهند.

XS
SM
MD
LG