لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: برخورد سلیقوی مشاوران با وزیران قابل تحمل نیست


عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان روز دوشنبه با انتقاد گفت که برخورد سلیقه‌یی با آن وزیرانی قابل تحمل نیست که از پارلمان رأی تأیید گرفته و در کارهای شان مؤفق اند.

آقای عبدالله، که در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، بدون آنکه نامی از کسی بگیرد، گفت که اِعمال نفوذ مشاوران نباید سبب ضعیف‌ساختن اداره‌های دولتی و ایجاد موانع فراراه کار وزیران شود.

هرچند او به صورت روشن از ایجاد موانع توسط مشاوران در وزارتی چیزی نگفت؛ اما ظاهراً اشاره‌اش به فرمان رئیس جمهور غنی، برای برکناری وزیر انرژی و آب بود.

او گفت: "در جایی که اختلال در کار یک وزارت‌خانه بنابر سلیقۀ یک مشاور صاحب محترم می‌آید، این نباید تحمل شود و ما مسؤولیت داریم که در این قسمت توجه داشته باشیم".

رئیس اجرائیه افغانستان تأکید کرد که تقرر و منفکی وزیران در قانون اساسی و تفاهمنامه سیاسی حکومت وحدت ملی صراحت دارد؛ اما در این راستا هرگونه تصمیم باید با حفظ "عزت و آبروی" اشخاص گرفته شود.

آقای عبدالله، این اظهارات را پس از آن بیان کرد که روز شنبه، محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی علی‌احمد عثمانی، را از سمت وزارت انرژی و آب برکنار کرد؛ اما رئیس اجرائیه با آن مخالفت کرد و گفت که آقای عثمانی به کارش ادامه دهد و در این خصوص، پس از برگشت رئیس جمهور غنی از چین، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

در همین حال، علی‌احمد عثمانی، وزیر برکنارشدۀ انرژی و آب، روز گذشته یک قرارداد ۱۳ میلیون دالری انرژی را با یک شرکت خارجی در کابل امضا کرد.

برخی آگاهان حقوقی، این کار آقای عثمانی را تمرد از فرمان رئیس جمهور بیان کرده اند.

XS
SM
MD
LG