لینک های دسترسی

Breaking News

فیسبوک و کارزار تازۀ مبارزه با معلومات غلط در مورد واکسین


سازمان جهانی صحت از تعهد تازۀ فیسبوک استقبال کرد که به کاربرانی که در جستجوی معلومات در مورد واکسین اند، معلومات دقیق و معتبر را در فیسبوک و انستاگرام فراهم کرده و معلومات نادرست را محدود خواهد کرد.

پس از چندین ماه گفتگو با سازمان جهانی صحت، فیسبوک تعهد کرده است که در چندین زبان این معلومات را ارایه خواهد کرد.

سازمان جهانی صحت گفته است که برای رساندن پیام‌های حیاتی به کسانیکه بیشترین نیاز را به آن دارند "سازمان‌های عمدۀ دیجیتل مسوول اند تا دسترسی به مدارک موثق در مورد واکسین‌ها و صحت را فراهم کنند."

سازمان جهانی صحت، معلومات غلط و ناموثق را در مورد واکسین "تهدید بزرگ صحت جهانی" عنوان کرده است که به باور این نهاد می‌تواند ده‌ها پیشرفت در زمینۀ مبارزه با بیماری‌های قابل پیشگیری را برعکس کند".

فیسبوک گفته است که افزون بر ارایۀ معلومات موثق در مورد واکسین، درجه بندی صفحات و گروه‌هایی را که معلومات غلط را تکثیر می‌کنند، کاهش خواهد داد.

سازمان جهانی صحت واکسین را "قویترین اختراع" در تاریخ صحت عامه عنوان کرده و گفته است که واکسین‌ها همه ساله جان کم از کم دو میلیون نفر را از مرگ نجات می‌دهند.

در سال‌های اخیر، نشر معلومات غلط در مورد واکسین درشبکه‌های اجتماعی به ویژه در هنگام تطبیق کمپاین‌های واکسین پولیو در پاکستان و تب زرد در امریکایی جنوبی به شدت افزایش یافته است.

سازمان جهانی صحت گفته است که این اقدامات شبکه‌های اجتماعی باید همگام با تلاش‌های محسوس حکومت‌ها و بخش صحت عامه باشد تا اعتماد مردم نسبت به واکسین جلب و نگرانی‌های آنان رفع شود.

XS
SM
MD
LG