لینک های دسترسی

Breaking News

فنلند دیگر مهاجرین افغان را به کابل برگشت نمی‌دهد


خانواده های افغان که دارای کودک اند و در فنلند درخواست پناهندگی می‌دهند، از آن کشور اخراج و به شهر کابل برگشت داده نخواهند شد.

ادارۀ مهاجرت فنلند روز چهارشنبه (۱۲ اگست) گفت که مشی آن کشور در زمینۀ برگشت دادن مهاجران افغان به پایتخت کشورشان، به دلیل نا امنی و وضعیت کنونی شهر کابل، تغییر کرده است.

پیش از این حکومت فنلند مهاجرین افغان را که از ولایات افغانستان بودند، دو باره به شهر کابل عودت می‌داد.

جانا ووریو، رئیس ادارۀ مهاجرت فنلند گفته است که اکنون شمار بیجا شدگان داخلی در شهر کابل زیاد شدهاست و گزینۀ اسکان مجدد در آن شهر محدود شده است.

با اینحال، به گفتۀ خانم ووریو، پالیسی جدید حکومت فنلند در قبال افغان‌هایی که ساکن شهر کابل بوده و در فنلند درخواست پناهندگی می‌دهند، تغییر نخواهد کرد، به این معنا که آنان تحت شرایط خاص به شهر کابل برگشت داده خواهند شد.

همچنان، مردان صحتمند مجرد که هیچ گونه آسیب پذیری یا تهدید متوجه شان نیست، و نیز زوج های صحتمند که فرزند نداشته و در کابل مصوون پنداشته می‌شوند، از تغییرات جدید مستثنا بوده و مثل گذشته به شهر کابل برگشت داده خواهند شد.

اکثر افغان‌هایی که به کشورهای اروپایی مهاجر شده و درخواست پناهندگی می‌دهند، جوانانی اند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی ترک وطن می‌کنند.

ادارۀ مهاجرت فنلند گفته است که هم اکنون ۷۶۰ درخواست پناهندگی شهروندان افغان در آن کشور زیر کار و منتظر تصمیم نهایی است.

پیش از این آلمان و شماری دیگر از کشورهای اروپایی ده‌ها پناهجوی افغان و ترکیه هزاران مهاجر افغان را به افغانستان برگشت داده اند.

XS
SM
MD
LG