لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين افغان مي  گويند وضع کارمن امدادي اختطاف شده ايتالوي خوب است .


مامورين افغانستان ميگويند وضع صحي کارمند امدادي ايتالوي اختصاف شده خوب است و ربايندگان وي راه مفاهمه را با مقامات باز کرده اند.

مامورين ميگويند آنها با کلمنتينا کانتوني که روز دوشنبه از موترش توسط چهار مرد مسلح گروگان گرفته شد،صحبت کرده اند. سفارت ايتاليه در کابل تائيد کرد که تماس با گروگان گيرندگان ادعا شده برقرارشده اما از ارائه جزئيات خود داري کردند.

قبلاً پليس افغانستان گفته بود که يک گروه جنايتکار اين خانم ايتالوي را اختطاف کرده ودربدل رهايي وي آزادي يک رهبر زنداني شان و چندين همکار ديگر شانرا تقاضا کرده اند.

بروز سه شنبه در حدود دوصْد بيوه افغان که از طريق اين کارمند خيريه کمک دريافت ميداشتند مظاهره پر گريه وزاري را براه انداختند و رهايي فوري اين زن کارمند را تقاضا داشتند.

XS
SM
MD
LG