لینک های دسترسی

Breaking News

وزيرداخلۀ عراق جراحات زرقاوي را تائيد کرد.


وزير داخلۀ عراق اين گزارش ها را تائيد کرده که ابومصعب الزرقاوي تندرو اردني الاصل مجروح شده ولي ميگويد نميداند که آيا او زنده است يا مرده. بيان جابُر امروز گفت او اين اطلاعات را پنج روز قبل دريافت کرد و معتقد است که درست ميباشد. القاعده در عراق ، گروۀ مربوط به زرقاوي بروز سه شنبه گفت که رهبر گروه مجروح شده است.

درعين زمان ، بيانات ضد و نقيضي در مورد اينکه رهبر گروهي که در انترنت ظاهر شد کيست، بدست ميرسد. يک صفحۀ اسلاميست در انترنت ميگويد يک معاون جديد تعيين گرديده که تا شفايابي زرقاوي رهبري گروه را بعهده داشته باشد ولي نطاق عمدۀ القاعده در عراق اين موضوع را فوراً تکذيب کرد.

در يک انکشاف ديگر، وزير دفاع عراق گفت ۴۰ هزار تن از منسوبين امنيتي هفتۀ آينده عملياتي را در داخل و اطراف بغداد آغاز ميکنند تا شورشيان را متوقف سازند. در غرب بغداد، عساکر امريکائي و عراقي براي دومين روز بعمليات شان در شهر الحديثه ادامه ميدهند. دران عمليات حد اقل ده شورشي کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG