لینک های دسترسی

در اثر يک انفجار در بنگلاديش سه نفر زخمي شده است  


پليس در بنگلاديش ميگويد بعد از آنکه حمله کنندگان ناشناس حد اقل يک بم خانه ساخت را بسوي يک عضو حزب بر سر اقتدار مليتگراي آن کشور پرتاب کردند، سه نفر زخمي شده اند. پليس ميگويد در اين حمله درمحله چودانگه واقع در جوب غرب آن کشور، ميرمحي الدين و برادر وي تنها جراحات خفيف برداشتند، اما يک ژورناليست محلي در وضع وخيمي قراردارد. مقامات محلي ميگويند اين سه مرد در نزديک دفترمحي الدين ايستاده بودند که حمله صورت گرفت . پليس مي گويد نميداند که چه کسي در عقب اين حمله قرارداشت و يک تحقيقات در شرف آغاز است . آژانس اسوسيتدپرس گزارش ميدهد که يک تلفن کننده ناشانس مسئوليت اين حمله را به نمايندگي از حزب مائوئيست غير قانوني اعلان شده پربوبنگلار ادعا کرده است .

XS
SM
MD
LG