لینک های دسترسی

رهنمايي هاي جديد اردوي ايالات متحده در مورد تضمين  احترام به قران کريم


مامورين اردوي ايالات متحده امريکا ميگويند که انها رهنمايي هاي جديدي را مرعي الاجرا ساخته اند تا از رويه در برابر قران کريم در مرکز توقيف در پايگاه گوانتانامو کار بگيرند اين رهنمايي ها حاکيست که تنها يک ملاي مسلمان ، ترجمان و خود زنداني ميتواند به قران کريم دست بزند ملا ها يا ترجمان مها اگر به قران دست ميزنند بايد دستکش هاي پاک بپوشند وبه اين کتاب مقدس مسلمانان احترام گزارند بطور مثال هيچ کسي حق ندارد قران کريم را بروز زمين محبس يا در محل ناپاک بگذارد قواندانان قواي ايالات متحده در جنوب ميگويد که مامورين در تسهيلات گوانتانامو در کيوبا ميگويند که محافظين اين مرکز توقيف حق ندارند که به قران کريم در هيچ گونه شرايط دست بزنند

XS
SM
MD
LG