لینک های دسترسی

Breaking News

با کشته شدن متعلم کانادائي بحران اختطاف در کمبوديا خاتمه يافت


مامورين حکومت کمبوديا ميگويند يک طفل کانادائي وقتي کشته شد که پوليس و عساکر بيک مکتب در شمال غرب آن کشور داخل شدند تا در حدود ۳۰ متعلم را که افراد مسلح گروگان گرفته بودند، آزاد کنند. پوليس ميگويد طفل کانادائي از اثر گلوله باري به تعقيب شش ساعت مقابله در مکتب بين المللي در سيم ريپ در نزديکي معبد انگ کور، کشته شد. يک نطاق حکومت کمبوديا ميگويد اختطاف کنندگان وقتي طفل را بضرب گلوله کشتند که پوليس بمنظور خاتمه بخشيدن بمحاصره بمکتب داخل شد. گروگان گيرندگان صبح امروز بمکتب حمله کرده و در حدود ۷۰ معلم و شاگرد را اسير گرفتند. آنها بعداً همه را باستثناي ۲۹ طفل بين سنين دو و چهار، آزاد کردند. کيو کانهاريت، وزير اطلاعات کمبوديا گفت افراد خواستار تفنگ، راکت انداز و بدرقه تا تايلند شدند. مقامات گروگان گيرندگان را دستگير کردند. هويت افراد مسلح تا بحال افشا نشده است. اما مامورين گفتند ممکن است آنها با مبارزين آزادي کمبوديا ارتباط داشته باشند که يک گروۀ مقيم ايالات متحده ميباشد.

XS
SM
MD
LG