لینک های دسترسی

مهاجرين افغانستان در پاکستان اماده بازگشت به کشور شان هستند


اداره ملل متحد در امور پناهندگان ميگويد که مهاجرين افغان از کمپ هاي پاکستان که در انجا از زمان برانداختن طالبان از قدرت در افغانستان بسر ميبرند براي بازگشت بوطن شان آماده ميباشند پاکستان براي مسدود ساختن تمام کمپ هاي پناهندگان در قلمروي وزيرستان شمالي ، در امتداد سرحد افغانستان تا پايان اين ماه ، آمادگي ميگيرد . کارمندان ملل متحد ميگويند که از هر شش پناهنده ، پنج تن عوض آنکه در يک منطقه ديگر پاکستان انتقال داده شود ميخواهد به کشورش بازگردد کمشنري عالي ملل متحد براي پناهگزينان هياتي را گماشته است تا اسناد بازگشتي ها را تکميل کند اداره پناهگزينان ميگويد که بيش از دو مليون افغان از هنگام تعميل پروگرام بازگشت رضاکارانه که در سال ۲۰۰۲ اعلام شد به کشور شان برگشته اند هر يک ازين افراد که به افغانتسان بر ميگردد براي يک مقدار پول پرداخته ميشود تا براي حمل ونقل و اسکان مجدد شان کمک شود

XS
SM
MD
LG