لینک های دسترسی

Breaking News

پل جديد که افغانستان را به تاجکستان وصل ميکند


روساي جمهور تاجکستان و افغانستان تهداب پل جديدي رادر امتداد درياي که بين دو کشور سرحد ميباشد گذاشتند که هردو کشور را بهم وصل ميکند مراسم تهداب گزاري اين پل که قرار است تا دوسال ديگر تکميل شود ۲۹ مليون مصرف خواهد داشت که بخشي از انرا ايالات متحده ميپردازد ووقتي تکميل شود ، تاجکستان به خليج فارس راه پيدا ميکند و افغانستان راهي به روسيه از طريق خشکه پيدا خواهد کرد بعداز انجام مراسم ، امام علي رحمانوف رئيس جمهور تاجکستان وحامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان باهم ملاقات نموده روي انکشاف اقتصادي و مشکل قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحد مشترک شان مباحثاتي را انجام دادند. اين مراسم دو بار يکبار بخاطر نگراني هاي امنيتي و باردوم بعلت مريضي حامد کرزي به تاخير افتاده بود

XS
SM
MD
LG