لینک های دسترسی

Breaking News

جورج بش در مورد عراق بيانيه ايراد خواهد کرد


جورج بش، رئيس جمهور امشب بوقت واشنگتن خطاب بملت بيانيه اي ايراد کرده و ستراتژي خود را براي پيروزي در جنگ عراق که تا بحال بيش از ۱۷۰۰ عسکر امريکائي را هلاک ساخته، بيان ميدارد. مشاورين رئيس جمهور ميگويند، جورج بش در بيانيۀ امشب بر لزوم شکيبائي در پيشرفت عراق بسوي ديموکراسي تاکيد خواهد کرد. آنها ميگويند رئيس جمهور اذعان خواهد کرد که ادامۀ خشونت بهبودي فضاي سياسي را دران کشور جنگ زده تحت الشعاع قرار داده است. اين بيانيه در اولين سالگرد تسليمي حاکميت به عراق ايراد ميگردد. بيانيۀ جورج بش در حالي در يک پايگاۀ بزرگ نظامي در ايالت نارث کارولاينا ايراد ميشود که پشتيباني مردم امريکا از جنگ کاهش يافته است. يک سروي جديد آراي عامه نشان ميدهد که شک و ترديد امريکائيان در مورد ادعاهاي حکومت مبني بر تضعيف شورش روزبروز بيشتر ميشود. سروي نشان ميدهد که ۵۶ فيصد امريکائيان اکنون اقدامات رئيس جمهور را با رابطه جنگ عراق تائيد نميکنند. اما يک يک اکثريت واضح گفتند مايل هستند عساکر ايالات متحده را تا زمان ثبات بخشيدن به عراق دران کشور نگهدارند.

XS
SM
MD
LG