لینک های دسترسی

Breaking News

دهها هزار نفر براي رهايي افريقا از فقر تلاش ميکنند.


دهها هزار نفر که لباسهاي سفيد پوشيده بودند در شهر(ادنبره ) سکاتلند راهپيمايي کرده و روي اقداماتي عليه فقر در افريقا بر جلسه کشور هاي گروه هشت که در نزديکي منطقه تفريحي ( گلن ايگلز ) دائر ميشود ، فشار وارد کنند.

مظاهره کنندگان در نظر داردند تا يک رنجير از انسانها در اطراف شهر (ميدڤيل ) تشکيل نمايند. تنظيم کنندگان آنچه را که « فقر را به گذشته بسپاريد » ميخوانند در حالي راهپيمايي کرده و اجتماعاتي را تشکيل ميدهند که مصادف با هشت کانسرت عظيم در سرتاسر جهان دائر ميشود.

تظاهر کنندگان از کشور هاي صنعتي ميخواهند که قروض ممالک افريقايي لغو شده و کمک ها به کشور هاي بي بضاعت افزايش يافته و موانع تجارتي که در برابر واردات توليدات افريقا قرار دارد باز بين برده شود.

در ادنبره ، از بيم تشدد ، در جاده ها موانع گذاشته شده و شيشه هاي دکانها با تخته پوشانيده شده است. دو هزار مامور پوليس براي برقراري نظم گماشته شده اند. رهبران هفت کشور صنعتي جهان ، برتانيه ، کانادا، فرانسه ، جرمني ، ايتاليا، جاپان و ايالات متحده امريکا جمع روسيه بروز چهارشنبه جلسه سران را افتتاح ميکنند.

XS
SM
MD
LG