لینک های دسترسی

Breaking News

قوای نظامی اسرائیل اراضی فلسطینیان را برای عمليات تخليۀ مسکون هاي يهودي اشغال کرد


قواي نظامي اسرائيل اراضي ملکيت فلسطينيان را در شمال کرانۀ غربي رود اردن اشغال کرده تا براي عساکري که چهار مسکونه را ماۀ آينده تخليه ميکنند، کمپ هاي مؤقتي اعمار کند.

منابع نظامي امروز تائيد کردند که يعضي ازين اراضي ملکيت دهقانان فلسطيني است. فلسطينيان ساکن منطقه ميگويند به آنها گفته شده که اين اشغال دو ماه دوام خواهد کرد ولي علاوه کردند که فورمه هاي اطلاعيه وقت آنرا محدود نميسازد.

دهقانان ميگويند پيشنهاد پرداخت پول در بدل اين اشغال را رد کرده اند، زيرا بيم دارند که اردو اراضي آنها را غصب خواهد کرد. در عين زمان، ناقلين ساکن باريکۀ غزه مقرراتي را تسويد کردند تا مانع برخوردهاي خشونت بار بين ناقلين يهودي و عساکر اسرائيلي گردد.

رهبران مسکونه هاي ميگويند اين مقررات پيشنهادي خواستار عدم تشدد شده و از ناقلين خواستار ميشود که بطور رضاکارانه اسلحۀ شان را تسليم کنند. اسرائيل در نظر دارد تا چهار مسکونه از ۱۲۰ مسکونۀ کرانۀ غربي رود اردن و همۀ ۲۱ مسکونۀ غزه را تا ۱۵ آگست تخليه نمايد.

XS
SM
MD
LG