لینک های دسترسی

Breaking News

دانشمندان تصاوير تصادم با ستارۀ دنباله دار را مطالعه ميکنند


دانشمندان ادارۀ فضائي ايالات متحده تصاوير چشمگير تصادم امروزي سفينۀ تحقيقاتي «تاثير عميق» را با ستارۀ دنباله دار «تمپل يک» مطالعه ميکنند.

ناسا، ادارۀ ملي فضائي ايالات متحده ميگويد سفينۀ تحقيقاتي مستقيماً بر ستارۀ دنباله دار اصابت کرده انفجار بزرگي را سبب گرديد که توته و پارچه هاي بيشتر از توقع را باطراف پراگنده ساخت. اين سفينه تصاوير سطح فولادي رنگ ستارۀ دنباله دار تمپل يک را تا سه ثانيه قبل از اصابت، مخابره کرد.

قمر مصنوعي عمده که اين سفينۀ تحقيقاتي را ۲۴ ساعت قبل از اصابت رها کرده بود بعکس برداري و ارزيابي ستارۀ دنباله دار از فواصل دور ادامه ميدهد.

دانشمندان اميدوارند که اطلاعاتي که ازين تصادم بدست آمده به آنها در شناسائي ستاره و مرکبات آن در مورد پيدايش نظام شمسي کمک کند. آنها ميگويند اين تصادم که در ۱۳۰ مليون کيلومتري فضا صورت گرفت بطور قابل ملاحظه اي محور آنرا در اطراف آفتاب تغير نداد و خطري را متوجۀ زمين نميسازد.

XS
SM
MD
LG