لینک های دسترسی

Breaking News

بيش از ۳۰ نفر در انفجارات لندن کشته شدند.


مقامات برتانيه ميگويند يک سلسله انفجارات امروزدر سيستم ترانسپورت عامۀ لندن بيش از ۳۷ نفر را کشته و ۷۰۰ نفر را مجروح ساخته است.

اين انفجارات در وقت ازدحام صبحانه در قطارهاي زيرزميني و يک بس دو طبقه اي رخ داد. يک گروه که قبلاً ناشناس بود و خود را سازمان سري القاعده در اروپا ميخواند بيانيه اي در يک صفحۀ انترنت عربي نشر کرده و مسؤليت انفجارات را ادعا کرده است.

ولي اين ادعا تائيد نشده است. توني بلير، صدراعظم برتانيه يک سلسله انفجارات دهشت افگني را که همۀ سيستم ترانسپورت عامه را امروز در لندن مسدود کرد منحيث يک عمل وحشيانه محکوم کرد.

همۀ رهبران شامل کنفرانس گروۀ هشت با توني بلير پيوستند که يک بيانيۀ مشترک را قرائت نمود و دران بر عزم متحدانه جهت شکست دادن دهشت افگني تاکيد شده است.

توني بلير از کنفرانس گروۀ هشت خارج شد تا به لندن رفته و اوضاع را ارزيابي کند. انتظار ميرود او شام امروز به کنفرانس بازگردد.

XS
SM
MD
LG