لینک های دسترسی

Breaking News

به تعقيب انفجارات لندن سيستم ترانزيت ايالات متحده بحالت آمادگي عالي قرار دارد.


مامورين در چندين شهر ايالات متحده تدابير امنيتي را در سيستم ترانزيت عامه بلند برده اند. اما ادارۀ امنيت داخلي حالت آمادگي امنيتي کشور را تغير نداده ميگويد علامه اي وجود ندارد که نشان بدهد حملات هم آهنگ شبيۀ لندن در ايالات متحده نيز در نظر گرفته شده است.

آن اداره خواستار ادامۀ بيداري و آمادگي مامورين امنيتي سيستم ترانزيت در شهرهاي عمده گرديد. در پايتخت ايالات متحده، مامورين تدابير امنيتي را در قطارهاي آهن زيرزميني و بس ها تشديد کردند.

پوليس با سگ هاي مخصوص کشف بم در قطارهاي آهن و بس ها گزمه ميکنند. پوليس در يک تعداد شهرهاي عمده بشمول لاس انجلس، شيکاگو، سان فرانسسکو، اتلانتا و باستن تدابير علاوگي امنيتي را اعلام کرده اند.

در شهر نيويارک ، مامورين پوليس و اطفائيه گفتند تدابير علاوگي امنيتي هدايت داده نشده و از وقايع غير عادي نيز گزارش داده نشده است. مامورين ترانسپورت شهري نيويارک گفتند سيستم قطار آهن زيرزميني هميشه بحالت آماده باش کامل قرار دارد ولي کارمندان امنيت ترانزيت امروز بطور فوق العاده اي بيدار و آماده هستند.

و سيستم قطارآهن مسافربر موسوم به امترک ميگويد تدابير امنيتي را تشديد کرده و در داخل قطارهاي آهن و ايستگاه ها صاحب منصبان پوليس و سگ هاي کشف کنندۀ بم را گماشته است.

XS
SM
MD
LG