لینک های دسترسی

Breaking News

بش انفجارات لندن را محکوم کرده ميگويد بدهشت افگنان تسليم نخواهد شد.


جورج بش ، رئيس جمهور حملات دهشت افگني امروزي را در لندن محکوم نموده گفت جنگ عليۀ دهشت افگني به پيش ميرود.

جورج بش طي صحبت با خبرنگاران در خارج محل کنفرانس گروۀ هشت در اسکاتلند، مراتب تسليت خود را به توني بلير صدراعظم برتانيه و ساکنين لندن ابراز داشت. رئيس جمهور گفت با ادارۀ امنيت داخلي ايالات متحده داخل تماس است تا در حالي که امريکائيان از رخصتي روز استقلال دوباره بسوي وظايف خود ميروند بيداري و آمادگي بيشتر آن اداره را تضمين کرده باشد.

مامورين قصر سفيد ميگويند رئيس جمهور بعد از شنيدن خبر انفجارات در لندن حين کار در يک کميتۀ کنفرانس سران، يک کنفرانس ويديوئي را با مامورين ادارۀ امنيت داخلي و شوراي امنيت ملي داير کرد. جورج بش گفت تناقض وقايع امروز برايش تکان دهنده بود.

او گفت رهبران گروۀ هشت جلسه ميکردند تا جنگ عليۀ فقر را در افريقا مورد بحث قرار دهند و دهشت افگنان اهالي بيگناه را ميکشتند. جورج بش علاوه کرد ارادۀ رهبران گروۀ هشت او را تحت تاثير قرار داده است و گفت ما به دهشت افگنان تسليم نخواهيم شد.

قصر سفيد ميگويد رئيس جمهور در نظر ندارد قبل از وقت کنفرانس سران را ترک کند. قرار است او بروز چهارنشهب آنجا را ترک نمايد.

XS
SM
MD
LG