لینک های دسترسی

در تاسيسات ترانسپورت عامۀ ايالات متحده تدابير امنيتي همچنان شديد است


به تعقيب بم گزاري ديروزي در لندن تدابير امنيتي در تاسيسات ترانسپورت عامه در ايالات متحده همچنان شديد ميباشد. در نيويارک، لاس انجلس، واشنگتن، شيکاگو و ساير شهرها افراد اضافي پوليس، که بعضي شان با تفنگ هاي خودکار مسلح هستند و سگ هاي کاشف بم در قطارهاي آهن و بس ها گزمه ميکنند. پوليس در واشنگتن بس هاي سياحين را در اطراف عمارت کانگرس جستجو ميکنند. مقامات بمردم هشدار داده اند که در قسمت هر چيز مظنون بيدار و محتاط باشند. مايکل چرتاف، وزير امنيت داخلي ميگويد مقامات فدرال با مقامات ايالتي و محلي همکاري ميکنند تا ترابير امنيتي را تشديد کنند. او بروز پنجشنبه در واشنگتن گفت در پاسخ بحملات لندن مقياس تهديد در کشور به بلند ارتقا داده شده است ولي مامورين حکومت ايالات متحده در مورد يک حملۀ قريب الوقوع در ايالات متحده کدام اطلاعات مشخص و يا مؤثق ندارند.

XS
SM
MD
LG