لینک های دسترسی

Breaking News

مراقبين انتخابات قرغزستان خواستار آرامش قبل از انتخابات شده اند


مراقبين انتخابات قرغزستان در آستانۀ انتخابات روز يکشنبه خواستار آرامش شده اند. يک نمايندۀ سازمان امنيت و همکاري اروپا از همۀ جوانب تقاضا کرد تا از خشونت جلوگيري کرده و ثبات را در روزهاي قبل از انتخابات تضمين کنند. مامورين اين سازمان از انتخابات قرغزستان نظارت خواهند کرد. اين جمهوريت سابق اتحاد شوروي صحنۀ ناآرامي هاي قبل از انتخابات بوده است. وسيعاً توقع برده ميشود که کُرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور مؤقت برنده شود. اين صدراعظم سابق در ماۀ مارچ وقتي بقدرت رسيد که احتجاج کنندگان بر مقر دولت حمله کرده و عسکر آقايوف، رئيس جمهور را بفرار مجبور ساختند. آقايوف براي ۱۵ سال دران کشور حکمفرمائي ميکرد. فيلکس کولوف، رئيس سابق امنيت که رقيب عمدۀ باقي يوف بود، از کانديداي خود منصرف شد که در نتيجه يک شخص نسبتاً ناشناس را در صحنه گذاشت تا با باقيوف رقابت نمايد.

XS
SM
MD
LG