لینک های دسترسی

Breaking News

فرار چهار تن از زندانيان از پايگاه هوائي بگرام


عساکر ايالات متحده و افغان عمليات عمده زميني و هوائي را براي تجسس چهارتن تندرو مظنون براه انداخته اند که امروز دوشنبه از پايگاه هوائي شدبداً تحت مواظبت بگرام در نزد قواي ايالات متحده ، فرار کرده اند . مامورين نظامي امريکا آنها را محاربين خطرناک خوانده و گفته اند اولين زندانياني اند که از پايگاه بگرام فرار کرده اند . . گذارشها از کابل مشعر است هرچهار نفر عرب بوده و از کشور هاي سوريه ، عربيستان سعودي ، کويت و ليبيا اند . در عين حال ايالات محده امروز دوشنبه اعلام نمود که هفت صد عسکر اضافي را به افغانسنتان اعزام خواهد کرد . ايالات متحده گفته است انتخابات پارلماني افغانسنتان طوريکه قبلاً تجويزو طرح شده بايد صورت گيرد . قواي نظامي ايالات متحده ميگويد در نظر است از اين عساکر اضافي عليه حملات شورشيان رژيم مخلوع طالبان ، که اخيراً درقبل از انتخابات پارلماني حملاتي رابراه انداخته اند ، استفاده بعمل آيد

XS
SM
MD
LG