لینک های دسترسی

Breaking News

پادشاۀ نيپال وفاداران خود را بعهده هاي بيشتر کابينه تعيين کرد


پادشاۀ نيپال دوازده تن از وفاداران خود را بيک کابينۀ توسعه يافته تعيين کرده است. يک بيانيۀ قصر سلطنتي حاکيست که تعداد وزراي حکومت ديشب به ۲۴ نفر بلند رفت. اين سومين ترميم کابينه از اول فبروري باينطرف است که گيانندرا پادشاۀ نيپال قدرت مطلق را بدست گرفت و قيود شديد را بر ناراضيان وضع کرد. منتقدين پادشاه را متهم ميکنند که باوجود تقاضاهاي داخلي و بين المللي براي اعادۀ ديموکراسي تحت نظام شاهي مشروطه کوشش مينمايد حکمروائي مستقيم خود را بر نيپال دائمي بسازد. گيانندرا ميگويد مجبور بود حکومت سابقه را منحل سازد و امور کشور را بدست خود گيرد تا بتواند قيام ماويستي را سرکوب ساخته و فساد سياسي را تحت کنترول بياورد.

XS
SM
MD
LG