لینک های دسترسی

  زخمي  شدن۵۶ نفر در زلزله جاپان


مامورين جاپاني ميگويند که حد اقل ۵۶ نفر در يک زلزله قوي که شمال جاپان را امروز صبح تکان داد زخمي شده اند اکثر جراحات در شهر سينداي در شمال صورت گرفته است که در انجا بيست تن هنگامي زخمي شدند که سقف يک حوض داخل عمارت سقوط کرد ، يک مرد ۷۳ ساله در ايالت فوکوشيما زماني زخمي شد که يک فانوس سنگي بروي اصابت نمود شدت تکان زلزله هفت عشاريه دو درجه بحساب ريکتر بود و مرکز ان در ساحل شرقي جزيره هونشوي جاپان در سه صد کيلومتري شمال توکيو بود زلزله عمارات بلند منزل را در شهر توکيو نيز تکان داد و خدمات جريان برق را در ۱۷ هزار خانه مختل ساخت اين زلزله باعث لغزش زمين در مناطق روستايي گرديد و يک زن در منزلش که در اثر لغزش زمين ويران گرديده بود محصور ماند که بعدا نجات داده شد

XS
SM
MD
LG