لینک های دسترسی

اصرار موسسه  نظارت بر حقوق بشر بر سري لانکا براي خويشتن داري  در  جستجوي قاتلان وزير خارجه انکشور


موسسه نظارت بر حقوق بشر از سري لانکا تقاضا نموده است ، در حاليکه سعي ميکند قاتلان لکشمن کديرگامر وزير خارجه انکشور را پيدا کند ، از خود خويشتن داري نشان داده و به حقوق مدني احترام نمايد گروه نظارت بر حقوق بشر که مقر ان در نيويارک است همچنان در مورد امکانات انتقام جويي در برابر تاميل هاي که در مناطق تحت کنترول حکومت زندگي ميکنند ابراز نگراني کرده است اين موسسه ميگويد بر حکومت لازمي است تا اطمينان حاصل کند که تحقيق کنندگان معيار هاي بين المللي را در جريان جستجو براي پيدا کردن قاتلان کديرگمار رعايت کنند ، وي بعد از ظهر روز جمعه در منزلش در کولمبو به ضرب گلوله بقتل رسيد . چندريکا کوماره تونگا ، رئيس جمهور سري لانکا بعد از قتل وزير خارجه انکشور ، حالت اضطراري را اعلام کرده و مقامات چندين تن را براي استنطاق توقيف کردند در عين زمان شورشيان مظنون ببرهاي تاميل بر يک موضع نظامي در « مَتُر » در شمال غرب کولمبو امروز سه شنبه حمله نموده و يک عساکر حکومت را کشته اند اين اولين شورش عليه حکومت ، بعد از قتل کدير گمر ميباشد

XS
SM
MD
LG