لینک های دسترسی

مقابلۀ صدراعظم سابق اسرائيل براي رهبري حزب ليکود در برابر ايرييل شارون 


بنجامين نتن ياهو ، صدراعظم سابق اسرائيل براي زعامت حزب برسر اقتدار ليکود نامزدي خود را در يک مبارزه طلبي مستقيم با ايرييل شارون اعلام کرده است نتن ياهو، امروز سه شنبه ضمن صحبت با خبرنگاران در تل ابيب ، گفت در نظر دارد « حزب را براي پيروزي در انتخابات آينده » رهبري نمايد تا حکومت آينده را تشکيل کند نتن ياهو ، با ابتکار شارون در مورد خروج اسرائيل از ۲۵ مسکونه يهوديان در غزه و ساحل غربي شديدا مخالف ميباشد. وي امروز شارون را به تخطي از اصول حزب راست گراي ليکودو پيروي از راههاي متفاوت ، متهم نمود. تحليلگران ميگويند که شارون حالا تصميم ميگيرد که در مقابل نتن ياهوکه در حال حاضر در نزد اعضاي حزب تفوقي را بدست اورده است قرار بگيرد يا از ليکود خارج شده و حزب ديگري را تاسيس نمايد نتن ياهو ، از سال ۱۹۹۳ به اين طرف براي شش سال ، رهبري حزب ليکود را بعهده داشت و از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بحيث صدراعظم اسرائيل ايفاي وظيفه نمود

XS
SM
MD
LG