لینک های دسترسی

محاصره  افراد مظنون القاعده توسط عساکر عربستان سعودي در « دمام »


مامورين عربستان سعودي دست کم دو مظنون تندرو القاعده را در شهر شرقي « َد مام » آن کشور حلقه کرده اند . عساکر عربستان سعودي بعد از يک گلوله باري متقايل ، که در آن دو تن از تندروان و يک تن از افراد پليس بر وز يکشنبه در شهر کشته شدند ، منزلي را محاصره کرده اند که در آن تندروان ديگر گير مانده اند . وزارت داخله عربستان سعودي ميگويد قواي امنيتي ، قبل از اين وقايع ، عملياتي را عليه « اعضاي اين گروه سرکش» انجام ميدادند. اين نامي است که در زبان رسمي مامورين امنيتي عربستان سعودي ، براي مظنونين القاعده بکار مي رود .

XS
SM
MD
LG