لینک های دسترسی

عساکر ايالات متحده يک امريکائي اختطاف شده را در عراق نجات داد.


قواي نظامي ايالات متحده در عراق يک قراردادي امريکائي را که بيش از ده ماه قبل در بغداد اختطاف شده بود ، نجات داده است. قواي نظامي ميگويد روي هَلَمْز و يک تبعۀ عراق امروز از يک خانه در يک مزرعۀ منزوي در ۲۴ کيلومتري جنوب بغداد نجات داده شد.

طبق گزارش روي هلمز سالم است و تحت معانيه قرار دارد. مامورين ميگويند اطلاعاتي را که يک شخص بازداشت شده فراهم کرده بود بنجات او منجر گرديد.

روي هلمز که براي يک شرکت عربستان سعودي کار ميکرد در ماۀ نومبر از يک منطقۀ متمولين بغداد با دو خارجي ديگر اختطاف شد که بعداً آزاد گرديدند.

در يک انکشاف ديگر، سفارت ايالات متحده ميگويد چهار محافظ امنيتي امريکائي در يک انفجار کنار جاده در شهر جنوبي بصره کشته شدند.

XS
SM
MD
LG