لینک های دسترسی

پاکستان يک تندرو تحت تعقيب را دستگير کرده است


مقامات پاکستاني ميگويند يک تند رو مظنون تحت تعقيب را در ارتباط با حملۀ انتحاري سال ۲۰۰۲ باز داشت کرده اند که در آن حد اقل ۱۴ نفر بشمول ۱۱ انجنير فرانسوي کشته شدند . مقامات ميگويند اين مرد که بنام مفتي محمد صابر معرفي شده امروز پنجشنبه در نزديک يک ترمينل بس در شهر کراچي متعاقب گلوله باري با پليس دستگير شد. در اين واقعه کسي صدمه نديد. پليس يک تفنگچه ومواد منفجره ، دو گلوله راکت و چندين دورمهمات را از بکس وي پيدا و ضبط کرد. گمان ميرود که صابر سه سال قبل مواد منفجره را در موتري تعبيه کرده بود که درحملۀ انتحاري در خارج هتل شراتون کراچي از آن استفاده کرده بود. انجنيران فرانسوي پاکستان را در اعمار يک زيردريايي براي قواي بحري، کمک مي کردند.

XS
SM
MD
LG