لینک های دسترسی

قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده در افغانستان ياد قربانيان حملات دهشت افگني يازده سپتامبر را گرامي داشتند.


عساکر قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده در افغانستان ، بروز يکشنبه در ياد آوري از قربانيان حملات دهشت افگني يازده سپتمبر و جنگ عليه دهشت افگني ، اجتماع نمودند.

اين مراسم ، در کمپ نظامي ايگرز در کابل ، در کنار پاي بيرق هاي بريتانيا و ساير کشور ها ، بعمل آمد که به تشکيل قواي چند مليتي در افغانسنان کمک کرده اند. بريد جنرال جان برينان به عساکر گفت تا بخاطر بيرون راندن کامل افراطيون از مغاره هايشان ، مفتخر باشند.

قواي تحت رهبري ايالات متحده در اواخر ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرده و به قواي افغاني کمک نمود تا حکومت طالبان را که به گروه القاعده جاه داده بودند ، از قدرت بر اندازند.

چهار سال بعد از آن واقعه ، تقريباً ۲۰٫۰۰۰ عسکر ايالات متحده در افغانستان باقي مانده و مصروف جستجوي اسامه بن لادن ، رهبرالقاعده اند. آنها ، در عين حال عليه قيام و شورش دوامدار طالبان در جنوب و شرق افغانستان در حال جنگ اند.

XS
SM
MD
LG