لینک های دسترسی

مامورين قواي هوايي امريکا در بارۀ پلانهاي القاعده در سال ۱۹۸۹ هشدار داده بودند


هياتي که در بارۀ حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبرسال ۲۰۰۱ در ايالات متحده تحقيقات ميکند ميگويد،مامورين قواي هوايي ، سه سال قبل گفته بودند که القاعده شايد سعي کند يک طيارۀ جت تجارتي را ربوده و آنرا به يک عمارت برجستۀ امريکا تصادم دهد. اين معلومات در يک گزارش تازه و دست نخوردۀ اين هيات درمورد امنيت هوايي امريکا افشا شده است. حکومت رئيس جمهور بش گزارش اصلي را بنابر تقاضاي هيات مسئول ۱۱ سپتمبر تغير داد که ميگفت، معلوماتي که از گزارش اولي حذف گرديده بود بدون صدمه رسانيدن به امنيت ملي نشر شده مي توانست. مامورين در گزارشي که تازه نشر شده، ميگويند هشدار در بارۀ تهديد حملۀ القاعده، از جانب ادارۀ هوايي فدرال که واحد استخبارات مربوط آن بود، آمده است . اما گفته ميشود که اين واحد، احتمال يک حملۀ انتحاري اختطاف طياره را در ارزيابي نهايي، غير محتمل ميدانست .

XS
SM
MD
LG