لینک های دسترسی

موسسه نظارت از حقوق بشر ميگويد ترس در انتخابات افعانستان سايه افگنده است


گروه بين المللي حقوق بشر ميگويد که يک نوع فضاي ترس بر انتخابات روز يکشنبه در افغانستان سايه افگنده زيرا تشدد هاي طالبان و ارعاب جنگ سالاران هنوز وجود دارد اما در بيانيه ايکه امروز پنجشنبه از جانب موسسه نظارت بر حقوق بشر به نشر رسيد گفته شده است که راي دهي احتمالا بدون اخلال انجام خواهد يافت اين گروه مدافع حقوق بشر که مقر ان در نيويارک است از حکومت کابل و قواي بين المللي حفظ امينت در انکشور تقاضا کرده است که مساعي شانرا براي بهبود امنيت در جريان راي دهي و بعد از ان « دوچندان » سازند حکمروايان برکنار شده اي طالبان سوگند ياد کرده اند که راي دهي ۱۸ سپتمبر در افغانستان را که يک گام عمده در راه تشکيل ديموکراسي درآنکشور است خلال کنند درين هفته حد اقل هفت تن از افراد ملکي و شش تن از تندروان طالبان در حوادث جداگانه تشدد در ولايات ارزگان و زابل در مرکز افغانستان کشته شده اند

XS
SM
MD
LG