لینک های دسترسی

تذکرات  مشرف در مورد تجاوز جنسي در پاکستان مورد تقبيح قرار گرفت


خشونت در پاکستان و خارج از انکشور در مورد تذکرات پرويز مشرف به اوج ان رسيده است که گفته است اکثر پاکستاني ها فکر ميکنند که فرياد ها در مورد تجاوز جنسي راه بدست اوردن ويزه به خارج کشور و پول پيدا کردن را آسان ميسازد گروههاي مدافع حقوق بشر و روزنامه هاي پاکستاني اين تذکرات را که در واشنگتن پوست روز سه شنبه بچاپ رسيده است تقبيح کردند موسسه عفو بين المللي ميگويد رئيس جمهور مشرف بايد از زنان پاکستان در ملاي عام معذرت بخواهد مخصوصا از کسانيکه مورد تجاوز جنسي و ديگر اشکال تشدد که درپاکستان فراوان است، قرار گرفته اند روزنامه معتبر دان چاپ پاکستان ميگويد که موقف ، انداختن مسووليت بدوش زنان ، حالا از ملا هاي کم سويه به مقام هاي بالاتر در حکومت رسيده است جنرال مشرف به خبرنگاران در نيويارک بروز پنجشنبه گفت که وي نظر مردم عادي را در مورد اظهار ميکرد ، نه نظر خود را

XS
SM
MD
LG