لینک های دسترسی

اظهارات حامد کرزي درمورد انتخابات پارلماني افغانستان


حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان از مردم کشورش تمجيد که با وجود تهديدات خشونت ، در اولين انتخابات پارلماني که پس از ۳۰ سال صورت ميگيرد ، بدون خوف ترش راي دادند.

کرزي که بعد از انتخابات در محضر خبرنگاران صحبت مي کرد ، انتخابات روز يکشنبه در کشور اش را يک شکست براي دهشت افگني خواند. رهبر افغانستان در جملۀ اولين راي دهندگاني بود که صبح وقت راي داده و انتخابات را يک نقطه عطف در تاريخ کشوراش خواند. او گفت بعد از ۳۰ سال جنگ ، مداخله و محنت ، افغانستان در جهت ايجاد موسسات سياسي و يک اقتصاد سالم در حرکت است.

مامورين انتخاباتي گفتند ، با وجود حملات متفرق که باعث هلاکت ده تن بشمول يک عسکر فرانسوي شد ، عمليۀ راي گيري بصورت عموم صلح آميز بوده است. سازمان دهندگان گفته اند تعداد افرادي که درانتخابات سهم گرفتند زياد بود ، اما نه به ميزان انتخابات رياست جمهوري افغانستان.

آنها اظهار داشتند که حد اقل دو هفته وقت ضرورت است تا تا شمارش آرا ، تکميل گردد.

XS
SM
MD
LG