لینک های دسترسی

حريق ناشي از آتش بازي باعث  هلاکت پنج نفر گرديد


مقامات پاکستاني ميگويند انفجار لوازم آتش بازي در ايالت شرقي پنجاب پنج نفر را هلاک وحد اقل ۱۴ نفر ديگر را زخمي ساخت. مامورين محلي ميگويند اينواقعه امروز چهارشنبه در حومۀ شمالشرق شهر ملتان بوقوع پيوست و بعضي مجروحين در حالت وخيم قراردارند. علت انفجار هنوز معلوم نيست اما تحقيق کنندگان ميگويند شايد يک کاتريج و يا چوب گوگرد مشتعل يا استفاده شده، اين انفجار را باعث شده باشد. انفجارات مرگبار آتش بازي که عمدتاً بخاطر بي اعنتايي ويا محلات ذخيرۀ نادرست ميباشد يک موضوع عادي در جنوب آسيا ست.

XS
SM
MD
LG