لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش ميگويد ايالات متحده  به افزايش ظرفيت نفت ضرورت دارد


رئيس جمهور بش مي گويد، بعد از دو طوفان بحري درسواحل خليج مکسيکو که توليدات نفتي را کاهش بخشيد،ايالات متحده به افزايش ظرفيت تصفيه نفت ضرورت دارد. رئيس جمهور امريکا بعد از آنکه از جانب وزارت انرژي در جريان اوضاع قرار گرفت، گفت، طوفان ريتا و کترينا آسيب پذيري توازن بين عرضۀ و تقاضا توليدات نفتي در کشور را تبارز داد. رئيس جمهور امريکا گفت وي آماده بود تا از ذخيرۀ ستراتيژيک نفت براي رسيدگي به ضروريات فوري نفت استفاده نمايد وي از اتباع کشور تقاضا کرد تا با صرف نظر کردن از سفر هاي غير ضروري واستفاده از برق در جريان ساعاتي که همه از آن استفاده ميکنند، مواد سوخت راصرفه کنند. رئيس جمهور بش گفت بسياري پايپ لاين ها و دستگاه هاي تصفيه بايد تا هفتۀ آينده بظرفيت کامل فعال گردند اما مامورين هنوز صدمه در چندين محل عمده را ارزيابي ميکنند. امروز با نشراين گزارش ها که صدمات طوفان به تاسيسات نفتي محدود بود، قيمت نفت حدود ۶۴ دالرفي بيرل نزول کرد.

XS
SM
MD
LG