لینک های دسترسی

Breaking News

هسپانيه رهبر سلول القاعده در ارتباط با حملۀ ۱۱ سپتمبر را محکوم نمود


محکمۀ عالي هسپانيه دربزرگترين محاکمۀ اروپا، رهبر يک سلول مظنون القاعده را به توطئۀ حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده محکوم نمود. اين محکمه عماد برکات يارکاس را به ۲۷ سال حبس محکوم کرد. مدعي العمومان ميگويند وي يک مجلس طراحان کليدي حملات را در ماه جولاي سال ۲۰۰۱درهسپانيه فراهم نموده بود.دو مظنون ديگراز الزامات مربوط با اين حملات برائت حاصل کردند. محکمه همچنان تايسيرالعوني خبر نگار الجزيره را بخاطر حمل پول براي اعضاي القاعده در افغانستان به هفت سال حبس محکوم نمود. الجزيره اين حکم را محکوم نمود که احمد الشيخ اديتر الجزيره آنرا يک روز سياه در تاريخ عدالت هسپانيه خواند. ۱۶ نفر ديگر به الزامات همکاري با ويا متعلق بودن با يک گروه دهشت افگن محکوم شدند.

XS
SM
MD
LG