لینک های دسترسی

پيروزي فتح در انتخابات  بلدي  ساحل غربي


حزب درقدرت فتح محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها چالش سياسي گروه تندرو حماس را خنثي ساخته و درانتخابات بدي ساحل غربي درياي اردن برآن گروه غالب شده است . جمال شوباکي ، مامور کميسون انتخاباتي امروز شنبه نتايج رسمي انتخابات را اعلام داشت که نشان ميدهد جنبش فتح عباس اداره ۵۱٪ شوراي محلي را را حاصل کرده در حاليکه حماس صرف۱۳ آنرا بدست آورده است . مابقي ۴۰ شوراي محلي نصيب ساير جناح ها وائ تلاف ها شده است . گذارش شده که سهم گيري مردم واجد حق راي در سومين دور انتخابات بروز پنجشنبه ۸۴ ٪ بوده است . انتظار مي رود يک دور نهائي انتخابات در ماه د يسامبر بعمل آيد که شامل شهر هاي بيشتر ساحل غربي و همچنان بر خي از شهر ها درباريکه غزه خواهد بود . فکر ميدشوددرآن انتخابات حماس چانس قابل ملاحظه خواهد داشت . گروه حماس نتايج اين تتخابات را کم جلوه داده وبه آژانس رويت گفته است که تنها يک تعداد قليل رايدهدنگان در انتخابات راي داده اند . حماس همچنان گفته است برغم حملات قواي اسرائيل در هفته اخير ، که باعث بازداشت صد ها تن ازاعضاي آن بشمول ۱۷ داوطلب انتخاباتي آن گروه ، حماس پبيشرفت کرده است .

XS
SM
MD
LG