لینک های دسترسی

تعين  هرييت  مايرز  از جانب رئيس جمهور به حيث  عضو جديد محکمه عالي ايالات متحده


رئيس جمهور بش خانم هرييت مايرز ، يکي از مشاروين مورد اعتمادش را تعين نمود تا کرسي خالي درمحکمه عالي امريکا رااشغال کند . رئيس جمهور انتخاب اش را صبح امروزدوشنبه در قصر سفيد اعلام کرد و گفت خانم مايرز حياتش را وقف تطبيق قانون و تامين عدالت کرده است . خانم مايرز که ۵۹ سال عمردارد در حال حاضر منحيث مشاور قصر سفيد ايفاي وظيفه مي کند و حقوقدان خاص رئيس جمهوردر هنگامي بود که گورنر ايالت تکزاس بود .

XS
SM
MD
LG