لینک های دسترسی

عکس العمل جهان به زلزله کشمير


جامعه بين المللي به تقاضاي عاجل ، جهت کمک به قربانيان زلزله مهلک ، در جنوب آسيا ، پاسخ ميگويد. چنانچه ، جاپان و ترکيه ، دو کشوري که بيشترين زلزله را در گذشته ديده اند ، يک عده تيم هاي امداد بشري را به پاکستان مي فرستند.

توکيو همچنان به ارزش بيش از ۲۰۰٫۰۰۰ دالر ، کمپل ، خيمه و ساير مواد مورد ضرورت را همراه با کارمندان طبي ، ارسال ميدارد. آستراليا به ارزش تقريياً ۴۰۰٫۰۰۰ دالر کمک اش را ارسال خواهد داشت ، در حاليکه چين يک تيم ۴۹ نفري اش را با سگ هاي تربيه شده و بقيه تجهيزات ميفرستد.

ايالات متحده و بريتانيا ، توام با اتحاديه اروپائي ، ارسال پول را تعهد کرده اند و افراد و کارمندان تربيه شده ، براي حالات اضطراري را ، جهت کمک در امر جستجوي قربانيان و بيرون کشيدن شان از زير مخروبه ها ، اعزام ميدارند.

XS
SM
MD
LG