لینک های دسترسی

محاکمه صدام حسين بروز چهارشنبه آغاز ميشود


صدام حسين رئيس جمهورمخلوع عراق فردا چهارشنبه در قضيه کشتار بيش از ۱۴۰ نفر در شهر الدو جيل عراق در سال۱۹۸۲ محاکمه ميشود دکتاتور سابق عراق و هفت عضو حکومتش متهم به صدور فرمان قتل عامي هستند که بعد از سؤقصد نا فرجام بجان وي در انشهر صورت گرفت اگر آنها مجرم شناخته شوند همه محکوم به اعدام خواهند شد صدام با شش اتهام ديگر مربوط به حوادثي در عراق به شمول تهاجم برکويت روبرو ميباشد. ايران تقاضا کرده است که صدام حسين به ارتکاب جرائم جنگي بخاطر استعمال سلاح کيمياوي عليه افراد ملکي در جنگ ايران و عراق که از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ دوام کرد، متهم گردد موسسه عفو بين المللي ناظريني را به بغداد فرستاده است تا از عادلانه بودن محاکمه نظارت نمايند. يک گروه ديگر موسوم به نظارت بر حقوق بشر نيز ميگويد که اقدامات مناسبي را روي دست گرفته ست تا انانيکه متهم هستند از خود بتوانند دفاع کنند

XS
SM
MD
LG